"; } if ($_POST['email'] == "") { // als er geen email is ingevuld $message .= "Email adres moet wel ingevuld worden.
"; } if ($_POST['antwoord'] == "") { // als er geen antwoord is ingevuld $message .= "Antwoord moet wel ingevuld worden.
"; } if ($message == "") { // als alles goed is ingevuld ... woohoo :D // variabelen ophalen uit de postset $naam = $_POST['naam']; $email = $_POST['email']; $telefoon = $_POST['telefoon']; $antwoord = $_POST['antwoord']; $subject = "Antwoord op de prijsvraag van cafebollejan.nl"; $email_to = "info@cafebollejan.nl"; $headers = ""; $headers .= "X-Sender: $naam <$email>\n"; $headers .= "From: $naam <$email>\n"; $headers .= "Reply-To: $naam <$email>\n"; $headers .= "Date: ".date("r")."\n"; $headers .= "Message-ID: <".date("YmdHis")."CB@".$_SERVER['SERVER_NAME'].">\n"; $headers .= "Return-Path: $naam <$email>\n"; $headers .= "MIME-Version: 1.0\n"; $headers .= "Content-type: text/html;charset=ISO-8859-1\n"; $headers .= "X-Priority: 3\n"; $headers .= "Importance: Normal\n"; $headers .= "X-MSMail-Priority: Normal\n"; $headers .= "X-Mailer: PHP\n"; $body = ' ' . $subject . '
Antwoord Prijsvraag
Via de website is het volgende antwoord binnen gekomen.
 
Naam: ' . $naam . '
Email: ' . $email . '
Telefoon: '; if ($telefoon != "") { $body .= "$telefoon"; } else { $body .= " "; } $body .= '
Antwoord: ' . $antwoord . '
'; mail($email_to, $subject, $body, $headers); $message = "Beste $naam, je antwoord is verstuurd.
Bedankt voor je deelname!"; } } ?> Café Bolle Jan - Een begrip voor velen ...
prijsvraag
Iedere maand vindt je op deze pagina een prijsvraag.
Deze prijsvraag loopt van begin tot einde van de maand.
Op deze prijsvraag kun je reageren t/m .
 
Goede antwoord prijsvraag:
Winnaar:
 
Nieuwe prijsvraag voor
 
Deze keer maak je kans op:
 
Wil je kans maken op deze prijs, gebruik dan onderstaand formulier of mail voor a.s. het juiste antwoord naar het volgende adres : info@cafebollejan.nl
 
Prijsvraag formulier
 
Naam *
Telefoonnummer
Email adres *
Antwoord *